ส.ส.วัชรพล นำทีม ประชุมเร่ง แก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน เพื่อพี่น้องคนโคราช พร้อมช่วยเหลือแก้ปัญหาโควิด-19พรรคชาติพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน นำโดย พี่โต สส.วัชรพล โตมรศักดิ์ และ สจ.โจ้ องอาจ พฤกษ์พนาเวศ

ร่วมประชุมกับ อบต.หนองจะบก อ.เมืองจ.นครราชสีมา ในการร่วมหาทางแกไขปัญหาน้ำท่วม อย่างยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาให้กับพี่น้องคนโคราชอย่างเร่งด่วน

วันที่ 14 พ.ค.2564
ศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ลงพื้นที่ นำโดย สส.วัขรพล โตมรศักดิ์ สจ.องอาจ พฤกษ์พนาเวศ ร่วมประชุมกับ อบต.หนองจะบก อ.เมือ จ.นครราชสีมา ในการร่วมหาทางแกไขปัญหาน้ำท่วม ให้กับพี่น้องชาวโคราช อย่างเร่งด่วน และ ยั่งยืน

พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ ชุมชน ลงทะเบียนเพื่อเร่งฉีดวัคซีนสู้โควิด 19 ให้ทั่วถึงและเร่งด่วน รวมถึงได้ แนะนำศูนย์คนโคราชรักจริงไม่ทิ้งกัน ที่จะเป็น หนึ่งในจุดรับเรื่องราว ร้องทุกข์ แนะนำ ร่วมแก้ปัญหาเชิงรุก ในการร่วมสู้โควิด 19 กับ พี่น้องชาวหนองจะบก.