รมต.เทวัญ ลงพื้นที่งาน Motor Expo 2019 ตรวจสิบการจำหน่ายยานยนต์ ลดการเอาเปรียบผู้บริโภค หลังพบปัญหาร้องเรียนจากจองรถในงานวันนี้ (6 ธ.ค.) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการจำหน่ายยานยนต์ และตรวจเยี่ยมชมงานแสดงสินค้ามหกรรมยานยนต์ Motor Expo 2019 ครั้งที่ 36 ซึ่งการเดินทางไปตรวจเยี่ยมดังกล่าวสืบเนื่องมาจากมีผู้บริโภคได้ร้องทุกข์มายัง สคบ. เกี่ยวกับการไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญาและผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ไม่ได้มีการปฎิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มอบหมายนโยบายให้ สคบ. ดำเนินการเพื่อป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภคและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่างๆ จึงได้มาประชุมและตรวจเยี่ยมงาน โดยได้ตรวจสอบการปิดฉลาก การให้ข้อมูล และรายละเอียดของยานยนต์ที่จำหน่ายว่าครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจนเป็นเรื่องร้องเรียน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า งานมหกรรมยานยนต์ Motor Expo 2019 เป็นงานที่ได้รับความสนใจจากประชาชน ทุกปีก็จะมีปัญหาจากการที่ลูกค้าบางรายเมื่อทำสัญญาและมีการส่งมอบรถไม่ทัน หรือส่งมอบรถแล้วผิดสี ผิดประเภท ราคาเปลี่ยนแปลง ของแถมที่ระบุไม่ตรงตามที่ปิดประกาศขาย ดังนั้น การลวพื้นที่วันนี้ จึงเป็นโอกาสดีที่ได้มาหารือกับผู้ประกอบการทั้งหมด ว่าสัญญาเหล่านี้อยู่ในข่ายคุ้มครองผู้บริโภค ที่ สคบ. ดูแลอยู่ ดังนั้นจึงอยากให้เป็นสัญญามาตรฐาน และกำหนดรายละเอียดให้ครบถ้วน เช่น หากลูกค้าจองแล้ว เมื่อถึงเวลาส่งมอบรถไม่ทัน จะต้องคืนเงินให้ภายใน 15 วัน เป็นต้น