รมต.เทวัญ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” พัฒนาวัดริมฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารควันนี้ (4 ธ.ค.62) เวลา 09.00 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อพัฒนาภูมิทัศน์วัดริมคลอง เตรียมความพร้อมในการเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 12 ธันวาคมนี้ โดยวัดที่มีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในเส้นทางเสด็จฯ และจัดพิธีเจริญชัยมงคลคาถา ประกอบด้วย วัดราชาธิวาสวิหาร วัดเทวราชกุญชร วัดสามพระยา วัดบวรมงคล วัดคฤหัสบดี และวัดระฆังโฆสิตาราม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” และร่วมกิจกรรมที่วัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยเหล่าจิตอาสาได้ร่วมทำความสะอาดลานวัด เก็บขยะ กวาดใบไม้ ตัดแต่งต้นไม้ จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังวัดคฤหบดี และวัดบวรมงคล เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกิจกรรมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่