รมต.เทวัญ นำสื่อเยี่ยมชมความพร้อมการจัดกิจกรรมวันพ่อ ระหว่าง 5-14 ธันวาคม นี้ ที่ท้องสนามหลวงวันนี้ (3 ธ.ค.62) เวลา 17.00 น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในปีนี้รัฐบาลได้จัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 โดยส่วนกลางจัดที่ท้องสนามหลวง ส่วนภูมิภาคจัดที่ศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ตามที่จังหวัดพิจารณาความเหมาะสม รวมถึงในต่างประเทศด้วย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการที่ภาครัฐและเอกชนที่จัดขึ้นภายในงาน ภายใต้แนวความคิด “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี … วิถีไทยในแบบพ่อ” โดยมีการนำเอกลักษณ์ของภาคต่างๆ ในประเทศไทยมาจัดแสดงให้ผู้ร่วมงานได้ชม นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดงสวนดอกไม้นานาพันธุ์ และบ่อน้ำพุที่มีความสวยงาม ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย สโมสรกีฬา BBG (BBG Club) และมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และได้ร่วมซื้อสินค้าจากมูลนิธิเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมสัมผัสความสวยงามของกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 เพื่อร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่รัฐบาล ส่วนราชการ และภาคเอกชนจัดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน