รายชื่อ สมาชิกพรรคชาติพัฒนาผู้ยื่นความจำนงและผู้ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็น ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (เพิ่มเติม