รมต.เทวัญ ต้อนรับ คณะศิษย์เก่าอัสสัมชัญ นครราชสีมา พร้อมร่วมผลักดัน พัฒนาโคราชทุกมิติวันนี้ ศุกร์ที่ 22 พ.ย. 2562 ณ ห้องประชุม 302 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กลุ่มคณะศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา เข้าเยี่ยมคาราวะ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีนายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต 2 ร่วมให้การต้อนรับ

กลุ่มคณะศิษย์เก่าอัสสัมชัญประกอบไปด้วยนายสายัณห์ โกลาตี นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา,นายสมเกียรติ วิริยะกุลนันท์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา, นายธนาคม วิมลวัตรเวที ประธานสภาเทศบาลนครนครราชสีมา, นายเลิศชัย นามวิชัยศิริกุล รองนายกเทศมนตรีตำบลหัวทะเล, นายบุญสงค์ ลี้สุรพลานนท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, นายธีระพงษ์ อโณทัยไพบูลย์ ประชาสัมพันธ์สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ, นายกิตติ์เมธี อโณทัยไพบูลย ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท แอร์โคราชพัฒนา จำกัด และนายคมกฤช เสริฐนวลแสง อดีตผู้อำนวยการหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ในการพูดคุยในห้องประชุม ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าได้กล่าวแสดงความยินดีกับนายเทวัญ ที่ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

และ ได้มีการพูดคุยถึงการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเขื่อนลำตะคลอง การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวริมเขื่อน การเชื่อมโยงนโยบายการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐาน อย่างมอเตอร์เวย์ และรถไฟความเร็วสูง ที่จะทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น รวมถึงการพัฒนาเมืองโคราชให้เป็นศูนย์กลางของการจัดอีเว้นท์ และการประชุมขนาดใหญ่ ที่จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดได้ และการพัฒนาสนามบินให้เป็นศูนย์ซ่อม และฝึกอบรมการบิน รวมถึงการพัฒนาด้านกีฬา โดยเฉพาะโคราชเป็น Sport City ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของกีฬาฟุตบอล และ วอลเล่ย์บอล จึงอยากให้มีการสนับสนุนกีฬาอื่นเพิ่มเติม อีกทั้งเรื่องของสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาที่เป็นจังหวัดขนาดใหญ่ มีประชากรมาก ยังคงต้องการงบประมาณมาสนับสนุนเพื่อรองรับอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาล

ทางด้านนายเทวัญ แสดงการต้อนรับและกล่าวขอบคุณในน้ำใจไมตรีที่ทางสมาคมศิษย์เก่า ได้มาเยี่ยมเยียน และได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งตนในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็จะดำเนินการผลักดันนโยบายต่างๆที่เป็นประโยชน์กับจังหวัดนคราชสีมาอย่างเต็มที่โดยมีนายวัชรพล โตมรศักดิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาเขต 2 ซึ่งเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจาราณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 ที่จะช่วยผลักดันงบประมาณเพื่อที่จะพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาต่อไป ซึ่งหลังจากพูดคุยกัน นายเทวัญ, นายวัชรพล และคณะศิษย์เก่าอัสสัมชัญได้ลงมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล