รมต.เทวัญ ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี ติดตามกรณีกลุ่มผู้ประกอบการร้องเรียนการเช่าพื้นที่ธรณีสงฆ์ และตรวจสอบการจำหน่ายวัตถุมงคลราคาสูงแก่นักท่องเที่ยววันนี้ (19 พฤศจิกายน 2562) นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะประกอบด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธงชัย ลืออดุลย์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 ลงพื้นที่ จ.ชลบุรี ติดตามการแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนกรณีวัดอรัญญิกาวาส ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี และกรณีวัดหนองเกตุใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะได้ร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ นำโดยนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี และชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าว

ในส่วนของกรณีวัดอรัญญิกาวาส ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ได้ให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ โฉนดที่ดินเลขที่ 901 ในเนื้อที่ซึ่งรวมอาคารและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ผู้เช่่าซึ่งเคยประกอบธุรกิจในที่ดินแปลงดังกล่าวร้องเรียนขอความเป็นธรรมกรณีค่าเช่าที่สูงกว่าเดิม ทั้งนี้ เนื่องจากวัดอรัญญิกาวาสได้เปิดโอกาสให้ผู้รับมอบอำนาจดำเนินการเช่าที่ดินพร้อมอาคารในราคาที่ถูก และได้ให้บริษัท จีดี โปรเกส จำกัด มาเช่าต่อจากผู้รับมอบอำนาจในราคาที่ไม่เปิดเผย และได้ให้ผู้ประกอบการเช่าในราคาที่สูง พบว่ามีผู้เช่าจำนวน 4 รายไม่เห็นด้วยกับราคาที่เรียกเก็บ จากผู้เช่าทั้งหมด 51 ราย

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตามที่ประชาชนได้ร้องเรียนมา โดยพบว่าบริเวณดังกล่าวกำลังดำเนินการก่อสร้างอาคาร The New Forum Plaza ซึ่งตั้งอยุ่บนพื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดอรัญญิกาวาส โดยพื้นที่โดยรอบเป็นร้านค้าของกลุ่มผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่อยู่เดิม

จากนั้น คณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายวัตถุมงคลสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่พบว่ามีการจำหน่ายในราคาสูง ที่วัดหนองเกตุใหญ่ ต.หนองปลาใหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ก่อนเดินทางกลับ