รมต.เทวัญ รับข้อเสนอเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต และเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ขอให้มีมาตรการจัดการผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดและช่วยเหลือเยียวยาเหยื่ออย่างจริงจังวันนี้ (10.00 น.) ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (ตึก ก.พ.เดิม) ทำเนียบรัฐบาล นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางไปพบปะผู้แทนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต และเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุบนท้องถนน กว่า 30 คน นำโดยนางสาวเครือมาศ ศรีจันทร์ ผู้ประสานงานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต และนายเจษฎา แย้มสบาย ประธานเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับ กทม. ที่เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในเดือนรณรงค์ “วันเหยื่อโลก” เพื่อขอให้รัฐบาลยกระดับความเข้มข้นในการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างจริงจัง โดยเครือข่ายฯ ได้นำรองเท้า 60 คู่ มาจัดวางเป็นอักษรภาษาอังกฤษ “STOP VICTIM” เพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่มีมากถึง 60 คนต่อวันในประเทศไทย

โอกาสนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนรัฐบาลรับมอบหนังสือจากเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต และเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุบนท้องถนน นางสาวเครือมาศฯ กล่าวว่า โอกาสที่สหประชาชาติได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่สวามของเดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันเหยื่อโลก “World Victims Day” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 17 พฤศจิกายน และยังเป็นปีที่ครบรอบทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เครือข่ายฯ จึงเสนอแนวทางการแก้ปัญหาแก่รัฐบาล 4 ข้อ ดังนี้

ขอให้รัฐบาลนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นรูปธรรม เข้มงวดกวดขันการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างวินัยการจราจรและลดอุบัติเหตุ
กรณีอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มแล้วขับ ขอให้มีการปรับปรุงบทลงโทษให้ถึงขั้นมีโทษจำคุก 15-20 ปี รวมถึงมีนโยบายเอาผิดไปถึงผู้ขายแอลกอฮอร์ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และขายแก่คนเมาที่ครองสติไม่ได้
ขอให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหาย ทั้งในด้านงบประมาณตลอดจนการฟิ้นฟูสภาพจิตใจผู้เสียหายและครอบครัว
ขอให้เร่งศึกษาปัญหาความล่าช้าและความยากลำบากของผู้เสียหายจากอุบัติเหตุในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม ขอให้เร่งศึกษาปัญหาความล่าช้าและความยากลำบากของผู้เสียหายจากอุบัติเหตุในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขที่เป็นรูปธรรม นำไปสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม

“รัฐบาลมีความใส่ใจเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เพราะการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งเท่ากับเป็นการสูญเสียบุคลากรของประเทศ สูญเสียทรัพยากร สูญเสียความสามารถในการดำรงชีพ และยังสูญเสียทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย 60 รายต่อวัน หรือกว่า 20,000 รายต่อปี ผู้พิการประมาณ 40,000 รายต่อปี อีกทั้งสถิติระบุว่าประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 9 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ของอาเซียนที่มีการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วง ผมเห็นด้วยกับข้อเรียกร้องที่เสนอมาทั้งเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย และการฟื้นฟูเยียวยา และขอรณรงค์ให้ทุกท่านร่วมกัน “เมาไม่ขับ” โดยเฉพาะช่วงเทศกาลที่ใกล้เข้ามา” รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว