ภาพบรรยากาศ ดีเบตเลือกตั้ง 62 ประชันวิสัยทัศน์ “แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี”ภาพบรรยากาศ ดีเบตเลือกตั้ง 62 ประชันวิสัยทัศน์ “แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี” ณ ลานโพธิ์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์