บรรยากาศงาน THE STANDARD DEBATEบรรยากาศงาน THE STANDARD DEBATE
มิติใหม่ของการดีเบต โค้งสุดท้ายที่รวมตัวนักการเมืองดังไว้มากที่สุด