คณะจัดการการท่องเที่ยว นิด้า ได้มีการเชิญตัวแทนพรรคการเมือง 9 พรรค มานำเสนอนโยบายการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศวันนี้ที่คณะจัดการการท่องเที่ยว นิด้า ได้มีการเชิญตัวแทนพรรคการเมือง 9 พรรค มานำเสนอนโยบายการท่องเที่ยวในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องประขุมจีระ บุญมาก นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ได้นำเสนอนโยบายของพรรคชาติพัฒนาด้านการท่องเที่ยว พรรคชาติพัฒนาจะผลักดันให้การท่องเที่ยวเป็นเศรษฐกิจหลัก เพราะอยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็งของสังคมไทย ทั้งด้าน ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประเพณี อาหาร otop การต้อนรับ รอยยิ้ม ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี่ด้านการสื่อสาร ทำให้คนเที่ยวมากขึ้น สะดวกขึ้น ค่าใช้จ่ายถูกลง
เมืองไทยอยู่ใน top ten ของโลกด้านท่องเที่ยว มีโอกาสและเพดานในการเติบโตอีกเยอะ พรรคชาติพัฒนาวางเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวเติบโตเป็น 65 ล้านคนต่อปี ใน 5 ปีข้างหน้า เท่ากับประชากรของไทย มีรายได้ 25% ของ จีดีพี เพื่อเป็นการกระจายรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรากหญ้า กระจายความเจริญไปชนบท และลดความเหลื่อมล้ำ

เมืองไทยอยู่ใน top ten ของโลกด้านท่องเที่ยว มีโอกาสและเพดานในการเติบโตอีกเยอะ พรรคชาติพัฒนาวางเป้าหมายให้นักท่องเที่ยวเติบโตเป็น 65 ล้านคนต่อปี ใน 5 ปีข้างหน้า เท่ากับประชากรของไทย มีรายได้ 25% ของ จีดีพี เพื่อเป็นการกระจายรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรากหญ้า กระจายความเจริญไปชนบท และลดความเหลื่อมล้ำ

นโยยายที่เป็นมาตราการของพรรคคือ การจัดตั้งกองทุนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแต่ล่ะตำบลๆล่ะ 2 ล้านบาทเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ปรับปรุง otop เชิดชูประเพณี วัฒนธรรม

เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว จัดตั้งกองทุน smart sme เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความทันสมัยให้ผู้ประกอบการในชนบท รองรับการท่องเทียว ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เร่งรัดกาก่อสร้างมอเตอร์เวย์ รถไฟความเร็วสูงสู่ทุกภูมิภาค ปรัยปรุงถนน สร้างมารีน่า และการอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ให้ทั่วถึง ส่งเสริม ให้เอกชนมาลงทุนด้าน man made destination ทีมปาร์ค สวนสนุก ระดับโลก จัดอีเว้นท์ด้านกีฬา นำนักกีฬาระดับโลกมาเล่นที่เมืองไทย จัดคอนเสิร์ทใหญ่ๆ ตามเมืองท่องเที่ยว ผลักดันอาหารไทย อาหารพื้นเมืองให้เป็นครัวโลก นำมวยไทยมาส่งเสริมภาพลักษณ์ด้านกีฬาและท่องเที่ยว กระจายนักท่องเที่ยวให้เที่ยวทั่วไทย ไปทุกภูมิภาค ผลักดันโครงการ Thailand Riviera ให้สำเร็จเพื่อสร้างแหล่วท่องเที่ยวใหม่ด้านฝั่งทะเลอ่าวไทย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภยังกล่าวต่อว่า ยินดีที่ทุกพรรคที่มาเสนอนโยบายในวันนี้ ให้ความสำคญด้านการท่องเที่ยว พรรคชาติพัฒนาจะเดินหน้าในการสร้างการท่องเที่ยวให้เมืองไทยเป็นเมืองอันดับหนึ่งของโลก เป็นเศรษฐกิจหลักของประเทศ และมาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความยากจน.