นายเทวัญ ลิปตพัลลภ พบนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภเชิญเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคนายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา พร้อม กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ได้เดินทางไปยัง บ้านนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ถนนราชวิถี เพื่อเรียนเชิญเป็นประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา พร้อม เรียนเชิญผู้ใหญ่ของพรรค เป็นที่ปรึกษา เพื่อเป็นการทำงานที่ผสมผสาน ระหว่างคนรุ่นเก่า ที่มากประสบการณ์ และ คนรุ่นใหม่ ที่แนวคิดทันสมัย เพื่อการนำพาพรรคชาติพัฒนา ไปสู้ความมุ่งหมาย เพื่อขจัดปัญหาให้ประชาชน #NOPROBLEM #ชาติพัฒนา