ชพน.วอน ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมเลือกตั้งวันที่ 26 ต.ค. 2561

ชพน.วอน ทุกฝ่ายเตรียมความพร้อมเลือกตั้ง คำนึงถึงสิทธิกลุ่มคนพิการให้เท่าเทียม ชี้ เป็นเสียงสำคัญในสังคมเช่นกัน

เมื่อวันที่ 26 ตค. ที่พรรคชาติพัฒนา น.ส.เยาวภา บุรพลชัย รองโฆษกพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า กำหนดการเลือกตั้งตามที่ คสช.ประกาศไว้ว่าจะจัดขึ้น ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น พรรคชาติพัฒนาอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งและสังคมมองถึงการออกมาใช้สิทธิ์ของผู้พิการ ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยมีผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนกว่า 1.8 ล้านคนทั่วประเทศ และผู้พิการส่วนใหญ่ มีสิทธิไปเลือกตั้ง ทั้งคนหูหนวก คนตาบอด นั่งรถเข็น ออทิสติก จากที่ตนมีโอกาสพูดคุยกับกลุ่มคนผู้พิการ การเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมาการจัดเตรียมสำหรับผู้พิการหรือ การอำนวยความสะดวกยังไม่มีความพร้อม สำหรับพวกเขาเหล่านั้น ผู้พิการส่วนมากจึงไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้สิทธิของตนเองได้เท่าเทียมและสมบูรณ์

“จึงขอให้ กกต พิจารณาสนับสนุน และ เตรียมความพร้อมเพื่อพวกเขาเหล่านั้น เช่น การจัดหน่วยเลือกตั้ง หรือ คูหา ที่เดินทางสะดวกสำหรับคนทุกกลุ่ม รวมถึงผู้พิการ ต้องเป็นการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) ช่วงก่อนการเลือกตั้ง ควรจะมีการเตรียมความพร้อม ด้านสื่อประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสิทธิ์ การให้ความรู้เรื่องการเลือกตั้ง วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนสำหรับผู้พิการ ให้เข้าถึงพวกเขาเหล่านั้นโดยง่าย การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็น infographic มีล่ามภาษามือ ให้แก่คนหูหนวก คนตาบอดก็จะต้องมีการรับรู้โดยเสียง หรือ การอ่านอักษรเบล กลุ่มออทิสติก ควรจะมีช่องทางพิเศษให้พวกเขา เป็นต้น พรรคชาติพัฒนาเห็นความสำคัญของเสียงพวกเขาเหล่านั้น แม้จะเป็นเสียงเล็กๆจากคนกลุ่มคนหนึ่งในสังคม แต่มีความสำคัญไม่แพ้เสียงส่วนใหญ่ จึงขอฝากทุกฝ่ายให้ความสำคัญและเตรียมความพร้อม สำหรับกลุ่มผู้พิการ กับการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง” นางสาวเยาวภา กล่าว

ที่มา : https://www.posttoday.com/politic/news/568889