‘ชาติพัฒนา’ เปิดตัว 2 สาวพรีเซ็นเตอร์เสื้อใหม่ เล็งส่ง ‘เชอรี่’ มิสไทยแลนด์เวิลล์ชิงที่นั่งส.ส.วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
พรรคชาติพัฒนา ที่ปัจจุบันมี นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ดํารงตําแหน่งหัวหน้าพรรค
นายประเสริฐ บุญชัยสุข เป็นเลขาธิการพรรค ที่อยู่ระหว่างการเตรียมการประชุมใหญ่พรรควันที่
18 พฤศจิกายน เพื่อเลือกกรรมการ บริหารพรรคชุดใหม่ เปิดตัวโชว์เสื้อพรรคในรูปลักษณ์ใหม่
ทันสมัย สําหรับผู้สมัคร ส.ส. ผู้บริหารและบุคคล
ากรของพรรคที่จะใช้สวมใส่ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไป
ทั้งนี้เสื้อแจ็กเก็ตใหม่พรรคชาติพัฒนาที่ “น้องวิว” เยาวภา บุรพลชัย
เทควันโดเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมส์ 2004 และ “เชอรี่-เมลิสา มหาพล” มิสไทยแลนด์เวิลด์ปี
2006 ใส่เป็นพรีเซ็นเตอร์ที่เห็นในรูปนั้น เป็นสีแสดซึ่ง เป็นสีประจําจังหวัดนครราชสีมา
พื้นที่ฐานเสียงสําคัญพรรคชาติพัฒนา โลโก้บนเสื้อเป็นอักษร ช.ช้าง แทนคํา ว่าชาติพัฒนา
หรือสื่อออกไปในทางเป็น พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตหัวหน้าพรรคขวัญใจชาวนครราชสีมา

ก็ได้ ขณะที่รูปเส้นสีน้ําเงินนั้นคล้ายตัว C แทนคําว่า Chartpattana
รูปเส้นสีน้ําเงินปลายยอดเป็นยอดลาย กนกไทย
เหมือนเป็นเส้นกราฟที่พุ่งขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการที่บ้านเมืองทางด้านเศรษฐกิจและอื่นๆ
อย่างต่อ เนื่อง
จากหลายผลงานการดําเนินงานทางการเมืองที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางของการ
ประนีประนอมและเดินสายกลางของพรรคชาติพัฒนา
นอกจากนี้หากมองภาพรวมจะเห็นคล้ายรูปนกกําลังโผบินด้วยท่าทางร่าเริง
สะท้อนถึงการที่คนในชาติดํารง ชีวิตอยู่ด้วยความรัก ความสามัคคี และผาสุข
สําหรับพรีเซ็นเตอร์สาวของพรรคชาติพัฒนา ทั้งวิวและเชอรี่นั้น
พรรควางตัวเป็นผู้สมัคร ส.ส.เขตในการเลือก ตั้งทั่วไป 24 ก.พ.2562 ด้วยทั้ง 2 คน
จะลงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ที่มา https://www.matichon.co.th/politics/news_1211435