‘ชาติพัฒนา’ ลุยตั้งสาขาทั่วประเทศภายใน พ.ย.นี้ เผยคนรุ่นใหม่สมัครสมาชิกพรึ่บวันที่ 25 ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ สํานักงานใหญ่พรรคชาติพัฒนา กรุงเทพมหานคร นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุ กูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา เปิดภายหลังการผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคชาติพัฒนาว่า พรรคมี มติเห็นชอบการจัดตั้งสาขาพรรคชาติพัฒนาลําดับที่ 1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว โดยมีนายอุทัย มิ่งขวัญ รองนายก อบจ. นครราชสีมา และ อดีต ส.ส.นครราชสีมาเป็นหัวหน้า สาขาพรรค นายศรีชาติ อ่อนโคกสูง อดีตผู้อํานวยการโรงเรียนและน.ส.รัชฎา ใจกล้า ส.จ.จังหวัด นครราชสีมาเป็นรองหัวหน้าสาขาพรรค นายนนทรัฐ ขจีกุล ประกอบอาชีพทนายความเป็นเลขานุการสาขา พรรค และมีกรรมการสาขาพรรคตําแหน่งอื่นๆอีกรวมทั้งหมด 11 คน ซึ่งตนจะรีบดําเนินการแจ้งให้นาย ทะเบียนพรรคการเมืองทราบตามกฎหมายต่อไป

น.พ.วรรณรัตน์ กล่าวต่อไปอีกว่า พรรคชาติพัฒนาจะทยอยจัดตั้งสาขาพรรคในภาคอื่นๆต่อไปให้ครบทั้งสี่ ภาคโดยเร็วภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอุดมการ์ณทางการเมืองและมีความตั้งใจที่จะ มาร่วมงานทางการเมืองกับพรรคชาติพัฒนา ได้มาสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคได้ ณ ที่ทําการสาขาพรรคทุก แห่ง โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้ามายื่นใบสมัครที่สํานักงานใหญ่พรรค ที่กรุงเทพมหานครแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามขณะนี้มีประชาชนจากทั่วทุกภาคของประเทศ ทั้งคนหนุ่มสาวที่เป็นคนรุ่นใหม่ ที่จัดอยู่ในกลุ่ม ของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและกลุ่มอื่นๆ รวมทั้งผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ในการทํางานทั้งจากภาครัฐและ ภาคเอกชนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ต่างให้ความสนใจและทยอยมาสมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคเพื่อที่จะ ร่วมงานทางการเมืองกับพรรคอยู่ตลอดมา นับตั้งแต่ได้มีการคลายล็อคทางการเมือง

ที่มา : https://www.matichon.co.th/politics/news_1195901