“วิว เยาวภา” พร้อมลุยการเมือง ผลักดันนโยบายเพื่อผู้หญิงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

“วิว เยาวภา” ย้ำ เพศหญิง มีศักยภาพทำงานการเมือง พร้อมทุ่มเวลาเต็มที่
มุ่งผลักดันนโยบายเพื่อประโยชน์ของผู้หญิง เผย ชพน. เปิดประตูรับ
ตัวแทนผู้หญิงเข้าร่วมงานการเมืองร่วมอุดมการณ์ สร้างนโยบาย

เมื่อวันที่ 7 พ.ย. น.ส.เยาวภา บุรพลชัย รองโฆษกพรรคชาติพัฒนา
กล่าวภายหลังการเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ "พรรคการเมืองกับการส่งเสริมความเป็นผู้นำหญิง"
ที่จัดโดย UN Woman และ
สหภาพยุโรปฯว่าในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปผู้หญิงมีความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชาย
แต่ก็มีหลายปัจจัยที่เป็นความท้าทายของเพศหญิงในการเดินเข้าสู่เส้นทางเมือง
เช่นการประกอบอาชีพทางการเมืองที่ผู้หญิงอาจมีภาพลักษณ์และอคติ เรื่องการตัดสินใจ
ความไม่มั่นใจที่จะมาทำงานการเมือง ซึ่งในความเป็นจริงยุคสมัยนี้ไม่ใช่แล้ว
"ประเทศไทยมีนักการเมืองหญิงน้อยมาก
และสังคมไทยยังมีประเด็นปัญหาที่รอการแก้ไข
โดยบางเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงโดยตรง เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ
การกระทำความรุนแรงในครอบครัว เรื่องที่เป็นสิทธิของผู้หญิง

เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ผู้หญิงควรเข้ามาผลักดันให้เป็นกฏหมาย และบังคับใช้ได้จริง"
น.ส.เยาวภากล่าว
น.ส.เยาวภา ยังกล่าวด้วยว่า ตนเองมีเป้าหมายที่ชัดเจนทางด้านการเมือง
ดังนั้นต้องมีความมั่นใจ มีความกล้าหาญที่จะก้าวข้ามความกลัวต่าง ๆ
และพร้อมที่จะจัดสรรเวลามาทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่
ทั้งนี้ตนอยากจะเชิญชวนเพื่อนหญิงที่มีเป้าหมาย และอุดมการณ์ในการทำงานการเมือง
ให้เข้ามาทำงานด้านนี้เยอะ ๆ เพราะยิ่งมีนักการเมืองหญิงเยอะขึ้น
ต่อไปก็จะมีผู้แทนประชาชนที่เป็นผู้หญิงมากขึ้น ที่จะไปผลักดันกฏหมายต่าง ๆ
อันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และขณะนี้พรรคชาติพัฒนาเปิดรับสนับสนุนผู้หญิง
และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศทุกคน ที่มีความสนใจในงานการเมือง
ให้มาร่วมกันสร้างนโยบายของพรรค เพื่อผลักดันเป็นนโยบายระดับประเทศต่อไป

ที่มา https://www.dailynews.co.th/politics/675827