“วิว” ย้ำเพศหญิง มีศักยภาพทำงานการเมืองวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

“วิว เยาวภา” ย้ำเพศหญิง มีศักยภาพทำงานการเมือง พร้อมทุ่มเวลาเต็มที่
มุ่งผลักดันนโยบายเพื่อประโยชน์ของผู้หญิง เผยชพน.เปิดประตูรับ
ตัวแทนผู้หญิงเข้าร่วมงานการเมืองร่วมอุดมการณ์ สร้างนโยบาย
นางสาวเยาวภา บุรพลชัย รองโฆษกพรรคชาติพัฒนา กล่าวภายหลังการเข้าร่วมเสวนา หัวข้อ
"พรรคการเมืองกับการส่งเสริมความเป็นผู้นำหญิง" ที่จัดโดย
UN Woman และ สหภาพยุโรป จัดการ 1 ว่า
ในยุคสมัยที่เปลี่ยนไปผู้หญิงมีความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชาย
แต่ก็มีหลายปัจจัยที่เป็นความท้าทายของเพศหญิงในการเดินเข้าสู่เส้นทางเมือง
เช่นการประกอบอาชีพทางการเมืองที่ผู้หญิงอาจมีภาพลักษณ์และอคติ เรื่องการตัดสินใจ
ความไม่มั่นใจที่จะมาทำงานการเมือง ซึ่งในความเป็นจริงยุคสมัยนี้ไม่ใช่แล้ว
"ประเทศไทยมีนักการเมืองหญิงน้อยมาก และสังคมไทยยังมีประเด็นปัญหาที่รอการแก้ไข
โดยบางเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงโดยตรง เช่น การล่วงละเมิดทางเพศ
การกระทำความรุนแรงในครอบครัว เรื่องที่เป็นสิทธิของผู้หญิง

เป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ผู้หญิงควรเข้ามาผลักดันให้เป็นกฏหมาย และบังคับใช้ได้จริง"
เยาวภากล่าว

นางสาวเยาวภา กล่าวอีกว่า ตนเองมีเป้าหมายที่ชัดเจนทางด้านการเมือง ดังนั้นต้องมีความมั่นใจ
มีความกล้าหาญที่จะก้าวข้ามความกลัวต่างๆ
และพร้อมที่จะจัดสรรเวลามาทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่

ทั้งนี้ตนอยากจะเชิญชวนเพื่อนหญิงที่มีเป้าหมาย และอุดมการณ์ในการทำงานการเมือง
ให้เข้ามาทำงานด้านนี้เยอะๆ เพราะยิ่งมีนักการเมืองหญิงเยอะขึ้น
ต่อไปก็จะมีผู้แทนประชาชนที่เป็นผู้หญิงมากขึ้น

ที่จะไปผลักดันกฏหมายต่างๆอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และขณะนี้พรรคชาติพัฒนาเปิดรับ
และ สนับสนุน ผู้หญิง และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศทุกคนที่มีความสนใจในงานการเมือง
ให้มาร่วมกันสร้างนโยบายของพรรค เพื่อผลักดันเป็นนโยบายระดับประเทศต่อไป

ที่มา http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/817883