พรรคชาติพัฒนาเปิดสาขาพรรคที่ 3 จ.สุราษฎร์ธานีวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นำทีมเดินทางไปร่วมประชุมเปิดสาขาพรรคที่ 3
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา นายปกครอง ผาสุขยืด รองหัวหน้าพรรค
พล.อ.ฐิติวัจน์ กำลังเอก แกนนำพรรคชาติพัฒนา นส.เมลิสา มหาพล สมาชิกพรรค
มิสไทยแลนด์เวิล์ด ปี 2006 เดินทางไปร่วมประชุม โดยมี นายนวพรรณ สุวรรณสุนทร
ให้การต้อนรับ และต่อมา นายนวพรรณ ก็ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าสาขาพรรคชาติพัฒนา
ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พร้อมกันนี้

ที่ประชุมสาขาพรรคจะได้รับฟังการสะท้อนปัญหาภายในพื้นทีาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประมง ปัญหาราคาปาล์มตกต่ำ รวมทั้งปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม
โดย นพ.วรรณรัตน์ ได้รับปากว่าจะนำปัญหาที่ได้นับมานี่เข้าสู่ที่ประพรรคชาติพัฒนา
เพื่อผลักดันออกมาเป็นนโยบายแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชน

ที่มา http://www.komchadluek.net/news/breaking-news/351231