ข้อมูลรายชื่อสมาชิก Gen-CCOMMUNITY ใช้ความรู้ความสามารถ พัฒนาชุมชนให้ยั่งยืน
“ผมอยากจะนำความรู้ และ ประสบการณ์ที่พัฒนาชุมชนมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี มาต่อยอดให้กับพื้นที่มีนบุรี-คันนายาว ผมพร้อมที่จะทำหน้าที่แทนพี่น้องประชาชน”
“โจ้” ดร.กันตชนม์ ศิวะพิมล เขตมีนบุรี-คันนายาว หมายเลข 9

CREATIVITY การทำงานอย่างสร้างสรรค์
“ผมอยากเปลี่ยนให้ดอนเมืองไม่ได้เป็นแค่ประตูเข้าออก แต่จะทำให้เป็นแหล่งที่พักของนักเดินทางเพื่อต่อยอดให้เกิดเศรษฐกิจภายในท้องที่”
“บะหมี่” ชนภัทท์ จันทรุเบกษา เขตดอนเมือง หมายเลข 5

COLLABORATION ร่วมแรงร่วมใจ เป้าหมายเดียวกัน ปิ๊ว เชิดศักดิ์ เจนวรากุล
“หมดยุคของการเป็นฮีโร่ฉายเดี่ยวแล้ว ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันทั้ง รัฐบาล, เอกชน, ผู้มีความรู้, และประชาชนทุกคน เพื่อนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดของบ้านเมือง”
“ปิ๊ว” เชิดศักดิ์ เจนวรากุล ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ

CULTURE ศิลปะวัฒนธรรมคือรากฐานของชีวิต
“ไม่ว่าเทคโนโลยีจะเดินหน้าไปแค่ไหน แต่วัฒนธรรมยังคงเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นไทย”
“หนึ่ง” วิทิตนันท์ โรจนพานิช ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ

CRITICAL THINKING คิดได้ วิเคราะห์เป็น ประเมินแม่นยำ
“ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆ ถ้าเราหยุดคิดแล้วร่วมกันวางแผนเพื่อแก้ไข ทุกอย่างจะเกิดผลสำเร็จ”
“วิว” เยาวภา บุรพลชัย เขตบางแค หมายเลข 8

COMMUNICATION การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์สื่อสารอย่างเข้าใจ เข้าถึงให้ได้ทุกข้อมูล
“ทุกวันนี้เทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิต แต่มันก็มีด้านลบที่ส่งผลเสีย ดังนั้นเราต้องใช้มันให้เกิดประโยชน์ และ ถูกต้อง”
“โอเล่” ณภูพรรษ์ คล้ายแก้ว เขต1 อ่างทอง หมายเลข 13

COMBINATION ไม่แบ่งแยก ต้องอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
“สังคมคือการอยู่ร่วมกันของคนสองคนขึ้นไป เมื่อมีคนมากขึ้น ก็มีความคิดต่างที่เพิ่มขึ้น แต่จะดีแค่ไหนที่เราต่างรับฟังเสียงของกันและกัน เมื่อนั้นการอยู่ร่วมของสังคมก็จะเกิดผลดีตามมา”
“อุ๊” ไพลิน ชดช้อย เขตบางนา-พระโขนง หมายเลข18

CLEANLINESS บ้านเมืองต้องสะอาด สิ่งแวดล้อมต้องไม่มีปัญหา
“คุณภาพชีวิตจะดีได้ สิ่งแวดล้อมรอบตัวต้องดีด้วย ดังนั้นเราต้องช่วยกันพัฒนาพื้นที่ชุมชนให้มีความร่มรื่น ธรรมชาติต้องได้รับการบำบัด”
“เค” ภัทรพล แก้วสกุณี เขต3 ปทุมธานี หมายเลข1

COURAGE กล้าชนกับปัญหา กล้าเปลี่ยนเพื่อดีกว่า
“ปัญหามีไว้แก้ไข เมื่อคิดแล้วก็ต้องลงมือทำ เมื่อทุกอย่างถูกปรับปรุง มักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น”
“ซี” ปริญญา มานวงค์ เขตคลองสามวา หมายเลข9

CYBER การใช้เทคโนโลยีพัฒนาสังคม
“ไม่ใช่แค่เราที่ต้องการเทคโนโลยีมาส่งเสริมชีวิต แต่สังคมวงกว้างก็ต้องการเหมือนกัน จะดีแค่ไหนถ้าเทคโนโลยีที่เราใช้อยู่สามารถส่งเสริมให้กับทุกชนชั้นได้รับประโยชน์ไปพร้อมๆกัน
“เบนซ์” พนมกร กิจโพธิญาณ เขต1 ราชบุรี หมายเลข 7

COACH แนะนำ ให้คำปรึกษา นำพาสู่ความสำเร็จ
“การจะบอกใครให้ทำอะไรนั้นไม่ใช่แค่พูด แต่ต้องทำให้ดูด้วย และ ดีที่สุดเมื่อเราลงไปเจอปัญหาเพื่อแก้ไขไปกับพวกเขา”
“เย” สุทธิโรจน์ เจริญผล ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ