Loading

หัวหน้าพรรคชาติพัฒนาแสดงความยินดีกับพรรคพลังประชารัฐ

วันที่ 30 ก.ย. 2561
นายแพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล หัวหน้าพรรคชาติพัฒนา ได้กล่าวถึงการเปิดตัวพรรคพลังประชารัฐว่า
เป็นเรื่องที่ดีที่มีความชัดเจนทางการเมือง เพื่อให้ประชาขนมีพรรคการเมืองเป็นทางเลือกมากขึ้น
โดยเฉพาะหัวหน้าพรรคคือนายอุตตม สาวนายน และเลขาธิการพรรคคือนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์
ถือได้ว่าเป็นผู้บริหารพรรคการเมืองรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ด้านบริหารงานภาครัฐมาก่อน
การเข้าสู่เวทีการเมืองในบรรยากาศปัจจุบันต้องเสียสละมาก
หว้งว่าคงจะได้มาช่วยกันสร้างสรรค์การเมืองไทยให้พัฒนายิ่งขึ้น มีความร่วมมือกันมากขึ้น
พรรคชาติพัฒนาขอแสดงความยินดีกับพรรคพลังประชารัฐและขอให้ประสบความสำเร็จในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปด้วย

เสนอไอเดีย...เพื่อพัฒนาประเทศ

Contact Us