Loading

“วิว เยาวภา” ย้ำ ชพน. เปิดโอกาสให้นักการเมืองคนรุ่นใหม่ ร่วมทำงาน

วันที่ 2 ต.ค. 2561

วิว เยาวภาย้ำ ชพน. เปิดโอกาสให้นักการเมืองคนรุ่นใหม่ ร่วมทำงาน – เสนอแนวคิด ทำงานเพื่อประเทศ ประกาศจุดยืนพรรคชัดเจน ไม่ขัดแย้ง ทำตามกติกา

 

นางเยาวภา บุรพลชัย รองโฆษกพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า พรรคชาติพัฒนามีคณะทำงานนักการเมืองคนรุ่นใหม่ ซึ่งตนก็เป็นหนึ่งในคณะทำงานนั้น โดยได้ทำงานร่วมพรรคชาติพัฒนาตั้งแต่ปี 2554 ตลอกระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาได้รับโอกาสและประสบการณ์ในการงานอย่างมากทั้งงานในสภาผู้แทนราษฎรและงานที่กระทรวงอุตสาหกรรม และขณะนี้มีคำสั่งหัวหน้า คสช. คลายล็อคให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ ตนเองได้รับโอกาสการทำงานในบทบาทรองโฆษกพรรคชาติพัฒนาอีกครั้งซึ่งพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่

 

การทำงานด้านการเมืองเป็นงานที่ท้าทายความสามารถอย่างมาก โดยผู้ใหญ่ในพรรคทุกท่านมีประสบการณ์ทางการเมืองมากมายซึ่งทุกท่านเปิดโอกาสให้กับคนรุ่นใหม่ทุกคน ได้ทำงานและเสนอแนวความคิด มุมมองต่างๆ เพื่อนำแนวความคิดทุกคนมาผสมผสานกัน ทำให้เกิดความพร้อมในการทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนทุกกลุ่ม และพรรคชาติพัฒนามีจุดยืนที่ชัดเจนเสมอมาว่า เราไม่ขัดแย้ง เราทำตามกติกา พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างประชาชน เพื่อจะก้าวข้ามทุกปัญหาความขัดแย้ง ในปัจจุบัน วิว มองว่าบรรยากาศทางการเมืองนั้น ทุกคนมีความตื่นตัวและพร้อมไปสู่การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเยาวภา กล่าว

 

อย่างไรก็ตามขอประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนทุกท่านสามารถติดตามการดำเนินกิจกรรมของพรรคชาติพัฒนา และเสนอแนวความคิดเพื่อพัฒนาประเทศได้ทางเว็บไซต์ www.chartpattana.com และ Facebook: Chartpattana Party

เสนอไอเดีย...เพื่อพัฒนาประเทศ

Contact Us