Loading

พรรคชาติพัฒน ร่วมวางพานประดับพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 หน้าอาคารรัฐสภา

วันที่ 10 ธันวาคม 2561
เวลา 10.00 น.
พรรคชาติพัฒนา นำโดย นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา นายเทวัญ ลิปตพัลลภ หัวหน้าพรรค พลเอก ฐิติวัจน์ กำลังเอก รองหัวหน้าพรรค นายสาคร พรหมภักดี รองหัวหน้าพรรค นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา ผู้อำนวยการพรรค นายชนภัทท์ จันทรุเบกษา รองโฆษกพรรค พร้อมด้วย กรรมการบริหารพรรค ร่วมวางพานประดับพานพุ่มดอกไม้ ถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 หน้าอาคารรัฐสภา เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม พ.ศ.2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรสยาม ฉบับถาวร เพื่อเป็นหลักในการบริหารประเทศ ให้แก่ ประชาชนชาวไทย

เสนอไอเดีย...เพื่อพัฒนาประเทศ

Contact Us