Loading

ผาเก็บตะวัน

เขตอุทยานแห่งชาติทับลาน อ.วังน้ำเขียว

ผาเก็บตะวันเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทับลานมีวิวธรรมชาติที่สวยงาม สามารถชมพระอาทิตย์ ขึ้นและลับขอบฟ้าในยามเย็น นอกจากนี้หากในช่วงฤดูฝนอาจได้มีโอกาสพบเห็นสายหมอกในยามเช้าอีกด้วย

เสนอไอเดีย...เพื่อพัฒนาประเทศ

Contact Us