Loading

งานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช 

จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ ๙-๑๕ ธันวาคมของทุกปี ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมในราคาผู้ผลิต การออกร้านผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่หลากหลาย ประกวดธิดาผ้าไหม แฟชั่นโชว์ การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองราคาถูก ชมนิทรรศการทางวิชาการ การสาธิตขั้นตอนการผลิตผ้าไหมตั้งแต่เริ่มแรก

เสนอไอเดีย...เพื่อพัฒนาประเทศ

Contact Us