Loading

งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี (คุณหญิงโม) 

เป็นงานประจำ ปีของจังหวัด กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม-๓ เมษายน ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันที่คุณหญิงโมได้รับชัยชนะจากข้าศึก ในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมการออกร้านจัดนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

เสนอไอเดีย...เพื่อพัฒนาประเทศ

Contact Us