สมัครเป็นแนวร่วม

งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดนครราชสีมา 

จัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้า พรรษา เดือนกรกฏาคม จัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัด

งานเทศกาลผ้าไหมปักธงชัยและของดีเมืองโคราช 

จัดขึ้นในระหว่าง วันที่ ๙-๑๕ ธันวาคมของทุกปี ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายผ้าไหมในราคาผู้ผลิต การออกร้านผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่หลากหลาย ประกวดธิดาผ้าไหม แฟชั่นโชว์ การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองราคาถูก ชมนิทรรศการทางวิชาการ การสาธิตขั้นตอนการผลิตผ้าไหมตั้งแต่เริ่มแรก

งานเทศกาลเที่ยวพิมาย 

จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดนครราชสีมา คือ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดียวกับงานประเพณีแข่งเรือพิมาย ภายในงานมีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การแข่งเรือยาวประเพณี การแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่พุทธราชาและพุทธประวัติ ขบวนแห่พุทธประทีปและการแสดงประกอบแสงเสียง

งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี (คุณหญิงโม) 

เป็นงานประจำ ปีของจังหวัด กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม-๓ เมษายน ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันที่คุณหญิงโมได้รับชัยชนะจากข้าศึก ในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมการออกร้านจัดนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

งานประเพณีแข่งเรือพิมาย 

เป็นงานประเพณีที่ชาวอำเภอพิมายร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดในวันเสาร์-อาทิตย์ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนพฤศจิกายน งานนี้นอกจากจะมีการแข่งเรือของชาวบ้านจากหมู่บ้านต่าง ๆ ในอำเภอพิมายและอำเภอใกล้เคียงแล้ว ยังมีการตกแต่งเรือตามแบบเรือพระราชพิธี พร้อมประกวดการแห่เรือด้วย ซึ่งนับว่าเป็นงานที่น่าชมมาก

เสนอไอเดีย...เพื่อพัฒนาประเทศ

Contact Us