สมัครเป็นแนวร่วม

พรรคชาติพัฒนา ได้ส่ง สคส ปี 2562 มายังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ได้กล่าวในนามของพรรคชาติพัฒนาในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ที่จะมาถึงนี้ว่า ปีใหม่ 2562 นี้ เราก็คงจะมีการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น พรรคชาติพัฒนาขอให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นความคาดหวังอย่างสูงจากพี่น้องประชาชนคนไทย ที่อยากเห็นความสงบเรียบ ร้อยของบ้านมืองกลับคืนมา รวมทั้งความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจของประเทศ พรรคชาติพัฒนามั่นใจว่า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย จะเสริมสร้างความมั่นใจต่อนานาชาติ รวมทั้งนักลงทุน

“สุวัจน์” ส่ง ส.ค.ส อวยพรปีใหม่ ขอให้ไร้ปัญหา “no problem”

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา ได้กล่าวในนามของพรรคชาติพัฒนาในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 ที่จะมาถึงนี้ว่า ปีใหม่ 2562 นี้ เราก็คงจะมีการเลือกตั้งทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น พรรคชาติพัฒนาขอให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะเป็นความคาดหวังอย่างสูงจากพี่น้องประชาชนคนไทย ที่อยากเห็นความสงบเรียบร้อยของบ้านมืองกลับคืนมา รวมทั้งความเจริญรุ่งเรืองของเศรษฐกิจของประเทศ พรรคชาติพัฒนามั่นใจว่า รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย จะเสริมสร้างความมั่นใจต่อนานาชาติ รวมทั้งนักลงทุน นักท่องเที่ยว

พรรคชาติพัฒนาขอปชช.เดินทางกลับภูมิลำเนาปลอดภัย

พรรคชาติพัฒนาขอปชช.เดินทางกลับภูมิลำเนาปลอดภัย     วันที่ 27 ธ.ค.2561 ที่สำนักงานใหญ่พรรคชาติพัฒนา นายประเสริฐ บุญชัยสุข รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า พรรคชาติพัฒนามีความห่วงใยเรื่องอุบัติเหตุบนทัองถนน เพราะจากสถิติที่ผ่านมา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนอุบัติเหตุ 3,841 ครั้ง

‘ชาติพัฒนา’ ห่วงปชช.เดินทางช่วงปีใหม่ แนะเตรียมความพร้อม ระวังอุบัติเหตุ

พรรคชาติพัฒนาขอให้พี่น้องประชาชา ชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยความระมัดระวัง ปลอดภัย แนะ เส้นทางอีสาน จราจรคับคั่ง เตรียมความพร้อมการก่อนการเดินทาง สำนักงานใหญ่พรรคชาติพัฒนา นายประเสริฐ บุญชัยสุข รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า พรรคชาติพัฒนามีความห่วงใยเรื่องอุบัติเหตุบนทัองถนน เพราะจากสถิติที่ผ่านมา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมา พบว่า

ชาติพัฒนาอวยพร ปชช.เดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย

พรรคชาติพัฒนา ขอให้พี่น้องประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา ช่วงเทศกาลปีใหม่ ด้วยความระมัดระวัง ปลอดภัย แนะเส้นทางอีสานจราจรคับคั่ง เตรียมความพร้อมการก่อนการเดินทาง สำนักงานใหญ่พรรคชาติพัฒนา นายประเสริฐ บุญชัยสุข รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า พรรคชาติพัฒนามีความห่วงใยเรื่องอุบัติเหตุบนทัองถนน เพราะจากสถิติที่ผ่านมา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่ผ่านมา พบว่า มีจำนวนอุบัติเหตุ 3,841

เสนอไอเดีย...เพื่อพัฒนาประเทศ

Contact Us